ONG L'ARREL

L’ escola ha de ser un grat preludi de les nostres vides. (Comenius)


3 comentaris

 

entrega

CASA COMUNAL PELS TEIXITS ANCESTRALS DE PATAKANCHA

Les dones de la comunitat de Patakancha del Valle Sagrado necessiten un espai condicionat on poder fer els seus teixits durant l’època de pluges i de més fred. El seu poblat es troba a 4000 metres d’altitud i durant aquestes èpoques arriben a estar a 0 graus.

La seva tradició ancestral les porta a reunir-se  amb les altres dones de la comunitat i de manera conjunta i assegudes en cercles treballen i donen forma als teixits extrets de l’alpaca. L’espai físic on desenvolupen l’activitat es troba en condicions molt precàries i desfavorables al treball. Després d’un estudi previ hem vist que aquesta tradició és el motor econòmic del poblat i per tant és vital i de gran importància.

La intervenció que proposem és construir, de manera conjunta amb la comunitat, una casa d’adob amb estufes roket, la qual els proporcioni un espai preparat, sobretot per l’estació de pluges, i així poder mantenir i potenciar aquesta tradició d’elaborar els teixits amb unes condicions favorables.

La proposta també camina cap a trobar quines són les sortides que creuen que li poden donar als seus teixits i fer formació en diferents àmbits que puguin necessitar per donar-los sortida (propostes de peces de roba de diferents mides, tècniques per vendre, etc). Partim de la base  que respectar i donar atenció al valor i la força de les tradicions ancestrals amb la seva forma i autenticitat és una riquesa immensa que cal lluitar per conservar.

p1010888bis

jesusa-and-lana-kennedy-leavens

 

AQUESTA ÉS LA CASA ACTUALMENT:

p1010880

 

EL PROJECTE DE LA NOVA CASA:

fachada

Façana principal

planta-detalle-techo

Planta detall sostre

 

planta-en-corte-transversal

Planta en tall transversal

 

 

 

 

ONG L’ARREL

L’Arrel neix des del desig i la voluntat de contribuir amb una educació i atenció a la infància de qualitat i des d’una mirada global i respectuosa, que inclou la dimensió cognitiva, relacional, emocional i social, que promou l’autonomia de les persones, el pensament crític i el respecte pels processos de creixement i desenvolupament. Pensem que aquesta mirada sobre l’educació pot col·laborar en afavorir eines que ajudin a aquells nens, nenes i les seves famílies en risc d’exclusió social.

Creiem que hi ha un vincle clar i complex entre educació i pobresa, entenent l’educació universal com una peça fonamental per superar els cercles de pobresa que amenaça a la infància en molts llocs del món. Un accés equitatiu a l’educació que posi en el centre les necessitats de la infància i les seves famílies pot aportar un gra de sorra per trencar el cercle de pobresa en el qual es veuen abocades aquestes.

El  projecte que estem desenvolupant en el present, es duu a terme al Perú, al barri de Villa Maria del Triunfo. Els nens, nenes i famílies que es beneficiaran d’aquest projecte viuen en risc d’exclusió social.

La nostra intervenció està enfocada en diverses direccions relacionades entre si:

  • Acompanyar a les dones en el seu empoderament, amb acompanyament emocional.
  • Donar suport i acompanyament als infants amb Necessitats Educatives Especials.
  • Aportar els materials necessaris pel desenvolupament del centre.
  • Atendre als infants que es troben submergits en conflictes familiars greus (pares o mares alcohòlics, maltractaments, morts properes de germans o pares, vivència de malalties properes…) i oferir-los un acompanyament i suport psicològic.
  • Donar suport als professionals del centre a través de metodologies i actituds basades en la pedagogia viva i la actitud gestàltica, enfocades al desenvolupament integral de les nenes i els nens.
  • Treballar amb el centre per desenvolupar vincles entre escola i famílies, amb l’objectiu de retornar i enfortir el rol dels pares i mares com a agents educatius primordials en la vida dels seus fills, ja que per la situació de pobresa i problemàtica social en la que es veuen les famílies aquest rol està debilitat.
  • Crear llaços d’unió entre centres educatius locals amb diverses metodologies.

 

Els fins de l’associació són:

Promoure i desenvolupar projectes basats en la pedagogia viva, que els permeti per si mateixos avançar en l’àmbit educatiu i laboral, recuperant la dignitat de sentir-se útils en la seva comunitat.

Té com objectiu principal millorar les condicions de vida de nens i nenes, de les famílies i las  comunitats de països desfavorits de tot el mon.

Els esforços es centren en contribuir a que les persones més desfavorides s’encertin en l’entramat social i econòmic de una forma justa rescatant a través dels nostres projectes de desenvolupament a persones que pateixen situacions de màxima precarietat i injustícia.

La nostra intervenció es centra en petites àrees de poblats i minories ètniques de tot el món, portant associat processos de curt i llarg termini que permetin, millores substancials sobre les condicions de vida de tots els membres de la família.

La nostra empenta deriva de minimitzar les desigualtats i crear patrons de solidaritat en la comunitat on intervenim, sense interferir en la seva cultura i tradicions.

Oferir una proposta  educativa de qualitat a infants que no tenen la oportunitat d’anar a l’escola, basada en una pedagogia viva.

Les persones i les seves capacitats son la raó de ser del nostre model de desenvolupament.

Promoure, planificar i executar projectes en les àrees de desenvolupament i protecció social que involucren: Salut, educació viva, desenvolupament productiu i generació de feina,  dotació de serveis bàsics i/o programes integrals que comprenguin  dos o més d’aquestes  àrees.

Promoure el desenvolupament sostenible en un marc de respecte als drets humans amb justícia social i equitat de gènere, buscant millorar la qualitat de vida dels sectors més desfavorits; en aquest sentit es important treballar en el reforç de les capacitats de les persones a fi de convertir-los en els arquitectes del seu propi desenvolupament, involucrant-los en el procés d’execució dels projectes o programes de desenvolupament en àrees de sostenibilitat dels mateixos.

Fomentar l’ajuda humanitària, entre les comunitats d’extrema pobresa.

Promoure la democràcia,  participació ciutadana i drets humans.

IDEARI PEDAGÒGIC AQUÍ

   

    IMG_20151209_113432209

                                                                                      IMG_20151209_113414619_HDR

         IMG_20151216_150657

IMG_20151216_122912

IMG_20151208_100400951

                                          IMG_20151208_102924463

 

ANÍMA’T A COL·LABORAR!

Amb aquestes aportacions podem contribuir en la compra de material didàctic; el transport escolar; la formació de mestres i a un seguiment psicològic i emocional.

·Amb una aportació de 10€ al mes.

• Fent contribucions semestrals (72 euros) i anuals (99 euros): amb aquestes aportacions podrem fer el manteniment de l’estructura de l’escola; comprar materials que es requereixin (ordinadors, taules, cadires, etc.) i invertir en la capacitació de mestres.

Com a donant (llibres, ordinadors, etc.)

Com a empresa donant.

Deixant un llegat (un cotxe, etc.).

Fent de voluntari: el voluntari és una de les majors fortaleses i característiques de l’associació. Les persones que treballen en l’organització ho fan des de la convicció que és necessària la participació de tots i totes per aconseguir un món més just. Són persones que des de la entrega estan disposades a oferir la seva col·laboració enriquint el projecte i enriquint-se ells mateixos.

Els voluntaris actuen en diferents àmbits: organització d’actes i fires; actuant directament amb els nens al Perú; acompanyant-los en els seus processos d’aprenentatge; en la construcció de la biblioteca,etc.

DESCARREGA’T EL FORMULARI COL·LABORACIÓ I ENVIA’L  A fundacion@larrel.org